Almindelige fejl og vedligeholdelsesmetoder for UPS (2)

2022-09-27

Fejlfænomen: Når UPS er tændt, er der intet display på panelet, og UPS virker ikke.

Fejlanalyse:

At dømme ud fra fejlfænomenet, dets svigt i el-indgangen, batteri- og kommunal eldetektionssektion og batterispændingsdetekteringskredsløb:

1) Tjek, om bysikringen er brændt.

2) Hvis byens elektriske indgangssikring er intakt, skal du kontrollere, om batteriforsikringen er brændt, fordi nogle UPS vil slukke for alle udgange og visning af UPS, når den selv-inspektion når ikke batterispændingen.

3) Hvis batteriet er intakt, skal du kontrollere, om det kommunale detekteringskredsløb fungerer normalt.Hvis det kommunale eldetektionskredsløb fungerer unormalt, og UPS ikke har en markedsfri opstartsfunktion, vil UPS også slukke for alt output og display.

4) Hvis byens registreringskredsløb fungerer normalt, skal du kontrollere, om batterispændingsdetekteringskredsløbet er normalt.